Dynasty Katana Kiwami Black Fuuma 14.5g Soft Tip Darts

Dynasty Katana Kiwami Black Houou 15.8g Soft Tip Darts

Dynasty Katana Kiwami Black Kongou 17g Soft Tip Darts

Dynasty Katana Kiwami Black Sho 17g Soft Tip Darts

Dynasty Katana Kiwami Black Yaeyama 16.5g Soft Tip Darts

Dynasty Katana Kiwami Gou 16.5g Soft Tip Darts

Dynasty Katana Kiwami Hotarubi 15.8g Soft Tip Darts

Dynasty Katana Kiwami Ittetsu 17g Soft Tip Darts

Dynasty Katana Kiwami Kouki 17g Soft Tip Darts

Dynasty Katana Kiwami Mikazuki 16.5g Soft Tip Darts

Dynasty Katana Kiwami Osafune 18g Soft Tip Darts

Dynasty Katana Kiwami Suijin 16.5g Soft Tip Darts